12
13
BULETINI

LAJME

Informacion Rreth Censti.

Censi i Popullsisë dhe Banesave 2023 është censi i 12-të që do të kryhet në Shqipëri. Instituti i Statistikave (INSTAT) është institucioni i autorizuar për të kryer censin. Qëllimi kryesor i censit është të mbledh informacion mbi madhësinë,... Read more

INVESTIME

Institucionet Arsimore

Bashkia Mat, ka përfunduar punën për përgaditjen e të gjitha institucioneve arsimore si kopshteve, çerdheve dhe shkollave në të gjitha Njësitë Administrative që ndodhen nën juridiksionin e Bashkisë Mat, për fillimin e vitit të ri shkollor 2023 -2024. Është bërë rikonstr... Read more