12
13
PUNE

LAJME

Vijon puna

Vijon puna

Bashkia Mat vijon punen me nderhyrjet per permiresimin e infrastruktures rrugore në Njesine Administrative Komsi ,ne fshatin Koder Qerre eshte bere e mundur hapja e 700 metrave rruge. Ky eshte nje investim i rendesishem per banoret e zones,... Read more

INVESTIME

Ndalohet kjopjimi i materialeve nga kjo webfaqje pa nje autorizim zyrtar. Bashkia Mat