12
13
PUNE

LAJME

Këshilli i Bashkisë Mat

Këshilli i Bashkisë Mat, i mbledhur me datë 10.08.2020 ka zhvilluar mbledhjen e thirrur nga Bashkia Mat, dhe ka miratuar këto pika në rendin e ditës. 1. Miratimi i Projekt-Vendimit për një ndryshim në buxhetin e vitit 2020. 2. Miratimi i Pr... Read more

INVESTIME

Ndalohet kjopjimi i materialeve nga kjo webfaqje pa nje autorizim zyrtar. Bashkia Mat