12
13
PUNE

LAJME

Çdo ditë punohet

Bashkia #Mat vijon punën për hapjen e rrugëve në zonat ku për vite me radhë kjo ka qenë problem për banorët e zonave. Aktualisht vijon puna për hapjen e trasesë së re me gjatësi 2 km e cila lidh fshatrat Batër e Madhe-Batër e Vogël. Kjo rru... Read more

INVESTIME

Çdo ditë punohet

#Çdo_ditë_shihet_ndryshimi. Bashkia Mat, ka përfunduar punën për riveshjen e rrugëve me asfaltobeton në qytetin e Burrelit. Së shpejti do të nisë puna edhe për plotësimin e sinjalistikës horizontale dhe vertikale. #MatiQëDuam #Bashkiaqëduam #Drejtimi_i_duhur Read more

Ndalohet kjopjimi i materialeve nga kjo webfaqje pa nje autorizim zyrtar. Bashkia Mat