12
13
PUNE

INVESTIME

Kanalet Vaditese.

Bashkia Mat me anë të Drejtorisë së Bujqësisë, Pyjeve dhe sektori i vaditjes kanë punuar pa pushim për pastrimin e kanaleve vaditëse nga dherat dhe inertet, vendosjen e tubacioneve, rritjen e kapaciteteve ujore të kanaleve, saldime të sifonave, etj. Puna ka nisur që pre... Read more