NDERMARRJET NE VARESI

Ndërmarrjet në varësi të Bashkisë Mat.

  1. Ndërmarrja e Shoqërisë së Ujësjellës dhe Kanalizimeve  ‘’ SH.A   MAT’’.
  2. Ndërmarrja e shërbimeve bashkiake
Translate »