KESHILLI BASHKIAK

 Nr.  Emri  Atësia Mbiemri  Forca Politike  Pozicioni
 1  Elisa  Qemal  Gjasta  Partia Socialiste e Shqipërisë  Kryetare
 2  Nezir  Isuf  Kolaveri Partia Socialiste e Shqipërisë  Zv/K/Keshilli
 3  Luftim  Xhelal  Vani  Partia Socialiste e Moderuar Zv/K/Keshilli
 4  Hasan  Mete  Pasha Partia Socialiste e Shqipërisë  Anëtar
 5  Sheme  Isuf  Celami   Partia Socialiste e Shqipërisë  Anëtare
 6 Linela  Lulzim  Markja  Partia Socialiste e Shqipërisë  Anëtare
 7  Jetnor  Ibrahim  Hoxha Partia Socialiste e Shqipërisë  Anëtar
 8  Sanie  Imer  Meta  Partia Socialiste e Shqipërisë  Anëtare
 9  Xhelal  Hazis  Kuka Partia Socialiste e Shqipërisë  Anëtar
 10  Marjola  Ndre  Elezi Partia Socialiste e Shqipërisë  Anëtare
 11  Astrit  Xhemal  Neziri  Partia Socialiste e Shqipërisë  Anëtar
 12  Halit Ahmet  Palamani  Partia Socialiste e Shqipërisë  Anëtar
 13  Ergys  Fatmir  Meta  Partia e Gjeber  Anëtar
 14  Edlira  Sefedin  Meta  Partia e Gjeber  Anëtare
 15  Shefki  Myrvete  Lezaj  Partia e Reformave Demokratike  Shqiptare  Anëtar
 16  Sulltana  Ismail  Kuka  Partia e Reformave Demokratike  Shqiptare  Anëtare
 17 Hysni Halil Bukaçi Partia Socialdemokrate e Shqiperise  Anëtar
 18  Bledar Nazif  Hysa  Partia Demokracia Sociale  Anëtar
 19  Aranit  Pashk  Shpani  Partia Aleanca Demokristiane e Shqiperise  Anëtar
 20  Rasim  Haqif  Skura  Partia  Aleanca per Barazi dhe Drejtesi Europiane  Anëtar
 21  Myrvete  Haqif  Pali Partia  Aleanca per Barazi dhe Drejtesi Europiane  Anëtare
VENDIMET E KESHILLIT BASHKIAK MAT

VENDIMET E KESHILLIT BASHKIAK MAT

Ndalohet kjopjimi i materialeve nga kjo webfaqje pa nje autorizim zyrtar. Bashkia Mat