• Bashkia Mat në proceset e Integrimit Europian

 • Bashkia dhe Shoqëria Civile

  a) Informacion mbi të dhëna në tërësi mbi grupet e interesit
  b) Të dhëna për Organizatat Jofitimprurëse, përfaqësuesit e Medias, Biznesit
  c) Shërbime që ofrohen nga organizata të ndryshme
  ç) Nisma advokuese, Lobuese dhe Monitoruese nga shoqëria civile

 • Raporte, Studime dhe Vlerësime mbi zbatimin e Programit të Transparencës

  a) Raporte, Studime dhe Vlerësime mbi Programin e Transparencës
  b) Sisteme / Metodologji matje të Programit të Transparencës

 • Strukturat Komunitare

  a) Të dhëna për strukturat komunitare në fshat
  b) Të dhënat për strukturat komunitare në qytet
  c) Detyra, Kompetenca rreth Strukturave Komunitare
  ç) Rregullore për Organizimin e Funksionimin e Këshillave Komunitare