Këshilli i Bashkisë Mat, në mbledhjen e datës 20.12.2018. bazuar në germën “m” të nenit 54 të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, me propozim të intelektualëve, emigrantëve e qytetarëve Matian, Këshilli Bashkiak. VENDOSI 1. Zotit Fatos Dilaver Valteri t’i jepet titulli ” QYTETAR NDERI ” I BASHKISË MAT, me motivacionin: Për kontributin e çmuar në manifestimin e vlerave të tolerancës, atdhedashurisë dhe dinjitetit njerzor, të traditave më të mira të Shqiptaris, si dhe për kontributet e vazhdueshme humane për njerëzit në nevojë të vendlindjes së tij Matit.

There are no comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.