BMAT

EUProjekti i thirrjes Maqedoni – Shqiperi: Pertej kufinjve

Afati: Dhjetor 2018 – Shkurt 2020

Donator: BE

Qellimi i ketij projekti eshte te integroje konceptet e ekoturizmit inovativ ne nje ekonomi qe shfrytezon ne menyre me eficente si burimet kulturore e natyrore edhe kapitalin human.  Kete projekti do ta beje nepermjet:

  • Stimulimit te perdorimit te teknologjise se fundit te komunikimit ne sektorin e turizmit.
  • Rrjetezimit te bizneseve te ecoturizmit nga te dyja anet e kufirit.
  • Promovimi i turizmit si nje katalizator i Zhvillimit te turizmit pa kufinj administrative.
  • Lehtesimi i bashkepunimit te komuniteteve ne inicialtiva konkrete sociale dhe ekonomike ne bashkite e Mat, Diber, Bulqize, Klos, nga pala shqiptare si dhe  Diber, Rajoni i Liqenit te Ohrit nga pala Maqedonase.
VIDEO PROMOVUESE

LAJME
Translate »