KESHILLI BASHKIAK

Lista e Këshilltarëve  2023-2027

 

Emër Mbiemër Pozicioni Email Nr:tel
1 Altin Bojni Kryetarë i Këshillit Bashkiak [email protected]
2 Edlira PALAMANI Sekretare e Këshillit Bashkiak [email protected]
3 Anila Stafasani Zevendës Kryetar i Këshillit [email protected]
4 Everest Rruci Zevendës Kryetar i Këshillit [email protected]
5 Hitler Kurti Zevendës Kryetar i Këshillit [email protected]
6

 

Erjon Gjestila Anëtar i Këshillit [email protected]
7 Enea Gjyla Anëtare [email protected]
8 Klodian Milkurti Anëtar i   Këshillit [email protected]
9

 

Miranda Lala Anëtare [email protected]
10

 

Dritan Murati Anëtar i Këshillit [email protected]
11

 

Liza Rica Anëtare
12

 

Jetnor Hoxha Anëtar i Këshillit [email protected]
13

 

Qazim Gjoni Anëtar i Këshillit [email protected]
14

 

Elisa Gjasta  

Anëtare

[email protected]
15

 

Rasim Skura Anëtar i Këshillit [email protected]
16 Shkelqim Dedja Anëtar i Këshillit [email protected]
17 Dea Kaziu Anëtare  [email protected]
18 Lutfije Barci Anëtare  [email protected]
19

 

Rustem Nuzi Anëtar i Këshillit  [email protected]
20

 

Shefki Lezaj Anëtar i Këshillit
21

 

Aranit Shpani Anëtar i  Këshillit  [email protected]
22

 

Klevis   Cakoni  Anëtar i  Këshillit  [email protected]
23

 

 

Lista e Këshilltarëve  2019-2023

 

 

Emër Mbiemër Pozicioni Email Nr:tel
 

1

 

Elisa

 

GJASTA

 

Kryetare e Këshillit Bashkiak

 

 

[email protected]

 

2

 

Edlira

 

PALAMANI

 

Sekretare e Këshillit Bashkiak

 

[email protected]

 

3

 

Nezir

 

KOLAVERI

 

Zevendës Kryetar i Këshillit

 

[email protected]

 

4

 

Luftim

 

VANI

 

Zevendës Kryetar i Këshillit

 

[email protected]

 

5

 

Hasan

 

PASHA

 

Anëtar i Këshillit

 

[email protected]

6

 

 

Halit

 

PALAMANI

 

Anëtar i Këshillit

 

[email protected]

 

7

 

Jetnor

 

HOXHA

 

Anëtar i Këshillit

 

jetnorhoxha&@gmail.com

 

8

 

Ergys

 

META

 

Anëtar i   Këshillit

 

[email protected]

9

 

 

Edlira

 

Meta

 

Anëtare e Këshillit

 

[email protected]

10

 

 

Sulltana

 

KUKA

 

Anëtare e Këshillit

 

[email protected]

11

 

 

Sanie

 

META

 

Anëtare e Këshillit

 

0693794197

12

 

 

Shefki

 

LEZAJ

 

Anëtar i Këshillit

 [email protected]  

0686266975

13

 

 

Rasim

 

SKURA

 

Anëtar i Këshillit

 

[email protected]

14

 

 

 

Xhelal

 

 

KUKA

 

 

Anëtar i Këshillit

 

 

[email protected]

 

 

 

15

 

 

Mariola

 

ELEZI

 

Anëtare e Këshillit

 

[email protected]

 

16

 

Astrit

 

NEZIRI

 

Anëtar i Këshillit

 [email protected]
 

17

 

Sheme

 

CELAMI

 

Anëtare e Këshillit

 

18

 

Hysni

 

BUKAÇI

 

Anëtare i Këshillit

19

 

 

Aranit

 

Shpani

 

Anëtare e Këshillit

 [email protected]
20

 

 

Bledar

 

DEMIRI

 

Anëtar i Këshillit

21

 

 

Ada

 

SKURA

 

Anëtare e Këshillit

 [email protected]
22

 

23

 

VENDIMET E KESHILLIT BASHKIAK MAT

VENDIMET E KESHILLIT BASHKIAK MAT

Translate »