Informacionet që kërkohen janë të disa llojëve. si kërkesa për vënde të lira, kërkesa se kurë fillon ky investim nga ana e Bashkisë në këtë rrugë, në këtë kanal vaditës etjer.., nga ana e qytetarëve pranë bashkisë Mat ka kërkesa të shum llojëve.