KESHILLI BASHKIAK

 

 

Emër Mbiemër Pozicioni Email Nr:tel
 

1

 

Elisa

 

GJASTA

 

Kryetare e Këshillit Bashkiak

 

 

elisasula@yahoo.com.uk

 

2

 

Edlira

 

PALAMANI

 

Sekretare e Këshillit Bashkiak

 

eda-rei@hotmail.com

 

3

 

Nezir

 

KOLAVERI

 

Zevendës Kryetar i Këshillit

 

nezirkolaveri@hotmail.com

 

4

 

Luftim

 

VANI

 

Zevendës Kryetar i Këshillit

 

luftimvani@yahoo.com

 

5

 

Hasan

 

PASHA

 

Anëtar i Këshillit

 

hasanpasha2007@yahoo.it

6

 

 

Halit

 

PALAMANI

 

Anëtar i Këshillit

 

halitpalamani@gmail.com

 

7

 

Jetnor

 

HOXHA

 

Anëtar i Këshillit

 

jetnorhoxha&@gmail.com

 

8

 

Ergys

 

META

 

Anëtar i   Këshillit

 

ergys.meta@hotmail.com

9

 

 

Edlira

 

Meta

 

Anëtare e Këshillit

 

edlirameta01@hotmail.com

10

 

 

Sulltana

 

KUKA

 

Anëtare e Këshillit

 

sulltanakuka@gmail.com

11

 

 

Sanie

 

META

 

Anëtare e Këshillit

 

0693794197

12

 

 

Shefki

 

LEZAJ

 

Anëtar i Këshillit

 lezajshefki@yahoo.com  

0686266975

13

 

 

Rasim

 

SKURA

 

Anëtar i Këshillit

 

rasim.skura@yahoo.com

14

 

 

 

Xhelal

 

 

KUKA

 

 

Anëtar i Këshillit

 

 

kukaxhelal@gmail.com

 

 

 

15

 

 

Mariola

 

ELEZI

 

Anëtare e Këshillit

 

marjolaelezi@gmail.com

 

16

 

Astrit

 

NEZIRI

 

Anëtar i Këshillit

 astritneziri19@gmail.com
 

17

 

Sheme

 

CELAMI

 

Anëtare e Këshillit

 

18

 

Hysni

 

BUKAÇI

 

Anëtare i Këshillit

19

 

 

Aranit

 

Shpani

 

Anëtare e Këshillit

 shpaniaranit@gmail.com
20

 

 

Bledar

 

DEMIRI

 

Anëtar i Këshillit

21

 

 

Ada

 

SKURA

 

Anëtare e Këshillit

 ada.skura123@gamil.com
22

 

23

 

VENDIMET E KESHILLIT BASHKIAK MAT

VENDIMET E KESHILLIT BASHKIAK MAT

Ndalohet kjopjimi i materialeve nga kjo webfaqje pa nje autorizim zyrtar. Bashkia Mat