MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

Koordinatori për të drejtën e informimit, Bashkia Mat

Edison Doci

Email: edison.doci@yahoo.com

Tel:

Adresa:     Sheshi ‘’Ahmet Zogu”, nr .1, Burrel

Orari:        e Hënë – e Premte   08:00 – 16:00

Ndalohet kjopjimi i materialeve nga kjo webfaqje pa nje autorizim zyrtar. Bashkia Mat