LINJAT DHE ORARET

ORA E NISJES                              VENDI I NISJES                            DESTINACIONI

06:00                                            BURREL                                            TIRANË

07:00                                            BURREL                                            TIRANË

08:00                                            BURREL                                            TIRANË

09:00                                            BURREL                                            TIRANË

10:00                                            BURREL                                            TIRANË

11:00                                            BURREL                                            TIRANË

12:00                                            BURREL                                            TIRANË

13:00                                            BURREL                                            TIRANË

14:00                                            BURREL                                            TIRANË

15:00                                            BURREL                                            TIRANË

16:00                                            BURREL                                             TIRANË

 

LINJAT DHE ORARET

ORA E NISJES                              VENDI I NISJES                            DESTINACIONI

06:00                                            TIRANË                                            BURREL

07:00                                            TIRANË                                            BURREL

08:00                                            TIRANË                                            BURREL

09:00                                            TIRANË                                            BURREL

10:00                                            TIRANË                                           BURREL

11:00                                            TIRANË                                           BURREL

12:00                                            TIRANË                                           BURREL

13:00                                            TIRANË                                           BURREL

14:00                                            TIRANË                                           BURREL

15:00                                            TIRANË                                           BURREL

16:00                                            TIRANË                                           BURREL

17:00                                            TIRANË                                           BURREL

18:00                                            TIRANË                                           BURREL

 

LINJAT DHE ORARET

ORA E NISJES                              VENDI I NISJES                            DESTINACIONI

09:30                                                           BURREL                                  DURRËS

10:30                                                           BURREL                                  DURRËS

13:30                                                           BURREL                                  DURRËS

07:00                                                             DURRËS                                  BURREL

09:30                                                             DURRËS                                  BURREL

14:00                                                             DURRËS                                  BURREL

LINJAT DHE ORARET

ORA E NISJES                              VENDI I NISJES                            DESTINACIONI

07:00                                            BURREL                                            KLOS

08:00                                            BURREL                                            KLOS

09:00                                            BURREL                                            KLOS

10:00                                            BURREL                                            KLOS

11:00                                           BURREL                                            KLOS

 

LINJAT DHE ORARET

ORA E NISJES                              VENDI I NISJES                            DESTINACIONI

07:00                                          KLOS                                                         BURREL

08:00                                          KLOS                                                         BURREL

09:00                                          KLOS                                                         BURREL