QEVERISJA VENDORE DHE INTEGRIMI EUROOUAB

Lumturie Koka

Koordinatore

Adresa: Sheshi “Ahmet Zogu”, Burrel, Mat

Tel:         +355 68 25 41 669

Email:     gjoka.lumturie@yahoo.com

Web:        www.bashkiamat.gov.al

GJENI KËNDIN

DOKUMENT - SI FUNKSIONON KËNDI I BASHKIMIT EUROPAIN PRANË BASHKIVE