Kalendari i festave zyrtare për vitin 2019 Bashkia Mat

01 janar 2019 Festat e Vitit të Ri

02 janar 2019 Festat e Vitit të Ri

14 mars 2019 Dita e Verës

22 mars 2019 Dita e Nevruzit

21 prill 2019 E diela e Pashkëve Katolike

28 prill 2019 E diela e Pashkëve Ortodokse

01 maj 2019 Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve

05 qershor 2019 Dita e Bajramit të Madh

12 gusht 2019 Dita e Kurban Bajramit

05 shtator 2019 Dita e Shenjtërimit të Shenjt Terezës

28 nëntor 2019 Dita Flamurit dhe e Pavarësisë

29 nëntor 2019 Dita e Çlirimit

08 dhjetor 2019 Dita Kombëtare e Rinisë

25 dhjetor 2019 Krishtlindjet

Në rastet kur festat zyrtare bie në ditët e pushimit javor (e shtunë ose e diel), dita e hënë është ditë pushimi. **Shënim: Data e festave të Kurban Bajramit dhe Bajramit të Madh mund të ndryshojë sipas kalendarit hënor. Në rast se do të ketë ndryshime, do të viheni në dijeni me një njoftim të dytë.