Këshilli i Bashkisë Mat, në mbledhjen e datës 20.12.2018. bazuar në germën “m” të nenit 54 të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, me propozim të intelektualëve, emigrantëve e qytetarëve Matian, Këshilli Bashkiak. VENDOSI 1. Zotit Fatos Dilaver Valteri t’i jepet titulli ” QYTETAR NDERI ” I BASHKISË MAT, me motivacionin: Për kontributin e çmuar në manifestimin e vlerave të tolerancës, atdhedashurisë dhe dinjitetit njerzor, të traditave më të mira të Shqiptaris, si dhe për kontributet e vazhdueshme humane për njerëzit në nevojë të vendlindjes së tij Matit.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>