Drejtoria e urbanistikes, planifikimit dhe menaxhimit te territorit ofron keto sherbime duke u mbeshtetur ne ligjin nr.107.2015 (i ndryshuar) vkm. 408 dt.13.05.2015 etj.

Bazuar ne keto ligje drejtoria jone ofron keto sherbime

 1. Leje Zhvillimi  – [trx_button type=”square” style=”default” style_color=”dark” size=”small” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]APLIKO ONLINE TANI[/trx_button]
 2. Leje Ndertimi  – [trx_button type=”square” style=”default” style_color=”dark” size=”small” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]APLIKO ONLINE TANI[/trx_button]
 3. Ndryshim i aktiviteteve, funksioneve dhe destinacioni
 4. Rishikim i kushteve te lejes se ndertimit
 5. Shtyre e afateve te lejes se ndertimit
 6. Ndryshim i subjektit zbatues
 7. Llogaritje e takses se ndikimit se infrastruktures, per objekte qe shqyrtohen nga bashkia
 8. Konfinskimin e lejes se ndertimit
 9. Konfiskimin e Akt-Kontrolleve te objekteve te miratuara me leje ndertimi
 10. Aktet e kontrolleve te fazave te ndertimit
  1. Ngritje e kontrollit te punimeve
  2. Piketim i objektit, +0.00 m
  3. Kontrolli i karabinase
  4. Kontrolli i fasadave dhe i rifiniturave
  5. Sistemimet e jashtme
 1. Regjistrim provizor i karabinase per te gjithe objektin
 2. Paisje me çertifikate perdorimi
 3. Deklarate per kryerje punimesh

Gjithashtu u kthen pergjigje brenda afateve kohore te gjithe kerkesave te paraqitura nga qytetaret e bashkise Mat drejtuar drejtorise tone nepermje One stop shop-it, si dhe perllogarit taksen e ndikimit ne infrastrukture per objektet e legalizuara nga ALUIZNI.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>