a) – Sektori Infrastruktures , Emergjencave Civile dhe Pronave:
1. Liçence Taksi 4+1 , 8+1
2. Liçence Rrethqytetese
3. Liçence Qytetese
4. Liçemce Transport Mallrash per te trete dhe me qera Brenda vendit
5. Liçence per tregtimin me pakice te karburanteve
6. Liçence per tregtim te njesive te lendeve djegese
7. Liçence per agjnesi transport udhetaresh nderkombetar
8. Liçence per agjensi transport udhetaresh dhe sherbimi taksi Brenda vendit
9. Çertifikate Rrethqytetese
10. Çertifikate Qytetese
11. Çertifikate Mallrash per te trete dhe me qera Brenda vendit
12. Çertifikate per transport mallrash per vete Brenda vendit
13. Çertifikate per transport udhetaresh Brenda vendit per llogari te vet
14. Autorizim per levizje jashte linje pa ndalese
15. Autorizim qarkullim Brenda qytetit
16. Autorizim transport udhetaresh me taksi 8+1 brenda qarkut
17. Autorizim Vendqendrimi
18. Kerkese per Strehim
19. Vertetim si I pastreh
20. Kerkese per perfitim ndihme ekonomike ne rast fatkeqesish natyrore
21. Vertetim Saktesim adrese/ banime per jashte shtetit
22. Kerkese per vendparkim te rezervuar
23. Vertetim Varrimi
24. Vertetim Zhvarrimi
25. Kerkese per Informacion
26. Kerkese e Pergjithshme
27. Ankese

b) – Sektori I Arsimit, Sportit dhe Kultures:
1. Leje per aktivitete kulturore , sportive dhe educative ne ambjente ne administrim te
bashkise
2. Kerkese per burse studimi
3. Vertetim trajtimi me burse
4. Vertetim regjistrimi ne çerdhe/kopesht
5. Kerkese per informacion
6. Kerkese e pergjithshme
7. Ankese
c. Sektori I Ndihmes ekonomike dhe Perkujdesjes se shtresave ne Nevoje
1. Kerkese per pranim te personave me aftesi ndryshe ne institucionet rezidenciale
2. Kerkese per pranim te personave te moshuar ne institucionet rezidenciale
3. Kerkese per pranim te femijeve ne institucionet rezidenciale te perkujdesit shoqeror
4. Vertetim trajnim me ndihme ekonomike
5. Vertetim qe trajtohet me pagese per aftesi te ndryshe.
6. Vertetim per trajtim me pagesen e shteses se invaliditetit
7. Vertetim qe trajtohet ,e [agese verberie
8. Vertetim qe trajtohet me pagese per paraplegjike, tetraplegjike
9. Vertetim Kujdestarie
10. Vertetim per trajtim me ndihme ekonomike me fondet e bashkise + 6 % Grant
11. Vertetim qe nuk merr trajtim me ndihme ekonomike
12. Kerkese per informacion [trx_button type=”square” style=”default” style_color=”dark” size=”small” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]APLIKO TANI[/trx_button]
13. Kerkese e pergjithshme [trx_button type=”square” style=”default” style_color=”dark” size=”small” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]APLIKO TANI[/trx_button]
14. Ankese – [trx_button type=”square” style=”default” style_color=”dark” size=”small” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]ANKOKU ONLINE[/trx_button]