Dimri në Mat

An independent film is a film production resulting in a feature film that is produced mostly or completely outside of the major film studio system.

Oraret dhe linjat e transportit

A national park is a park in use for conservation purposes. Often it is a reserve of natural, semi-natural, or developed land that a sovereign state declares or owns.

Bukuritë natyrore të Matit

A half marathon is a road running event of 21.0975 kilometres (13.1094 mi). It is half the distance of a marathon and usually run on roads.

Komuniteti

Ngrihen grupet e punës për pastrimin e rrugëve nga bora

Bashkia Mat ka ngritur grupet e punës për pastrimin e rrugëve në qytetin e Burrelit dhe në disa nga Njësitë Administrative që në orët e para të mëngjesit.Mjetet e bashkisë mundësuan që në rrugët e qytetit të lehtësonin qarkullimin e mjeteve brenda qytetit.Bashkia Mat po bën të mundur me mjetet qe disponon mbajtjen e qarkullueshme […]

Read All Posts

Kultura

Ngrihen grupet e punës për pastrimin e rrugëve nga bora

Bashkia Mat ka ngritur grupet e punës për pastrimin e rrugëve në qytetin e Burrelit dhe në disa nga Njësitë Administrative që në orët e para të mëngjesit.Mjetet e bashkisë mundësuan që në rrugët e qytetit të lehtësonin qarkullimin e mjeteve brenda qytetit.Bashkia Mat po bën të mundur me mjetet qe disponon mbajtjen e qarkullueshme […]

Read All Posts

Sporti

Ngrihen grupet e punës për pastrimin e rrugëve nga bora

Bashkia Mat ka ngritur grupet e punës për pastrimin e rrugëve në qytetin e Burrelit dhe në disa nga Njësitë Administrative që në orët e para të mëngjesit.Mjetet e bashkisë mundësuan që në rrugët e qytetit të lehtësonin qarkullimin e mjeteve brenda qytetit.Bashkia Mat po bën të mundur me mjetet qe disponon mbajtjen e qarkullueshme […]

Read All Posts

Turizmi

Ngrihen grupet e punës për pastrimin e rrugëve nga bora

Bashkia Mat ka ngritur grupet e punës për pastrimin e rrugëve në qytetin e Burrelit dhe në disa nga Njësitë Administrative që në orët e para të mëngjesit.Mjetet e bashkisë mundësuan që në rrugët e qytetit të lehtësonin qarkullimin e mjeteve brenda qytetit.Bashkia Mat po bën të mundur me mjetet qe disponon mbajtjen e qarkullueshme […]

Read All Posts