KRYETARI

neNezir Rizvani

Nezir Rizvani – Kryetar i Bashkise Mat


Arsimi:   Mbaruar arsimin 8-vecar ne vendlindje ne vitin 1980, arsimin e mesem  e te pergjithshem ne gjimnazin “HAKI FEJZO” Burrel ne vitet 1980 -1984, arsimin e larte ne Universitetin e Tiranes Fakulteti Ekonomik Dega Ekonomist per Industrine ne vitet 1984-1988.

Provoja ne pune: Dhjetor 1988 – Dhjetor 1991 ekonomist, kryetar i deges ekonomike Miniera e Kromit “11 HERONJTE” Baterr Martanesh,Janar 1992 – Maj 1993 Drejtor Ndermarrje  Miniera e Kromit “11 HERONJTE” Baterr Martanesh, Maj 1993 – Janar 1994 ekonomist Uzina Ferrokromit Burrel, Janar 1994 – Tetor 1997 Nen drejtor ekonomik Uzina Ferrokromit Burrel,Tetor 1997 – Maj 2001 ekonomist Uzina Ferrokromit Burrel.

Aktiviteti Politik:   Anetare i Partise Demokratike nga viti 1991 e ne vazhdim. Ne Vitet 1997 – 2001 Sekretar i Grup-seksionit P.D-se Bashkia Burrel,Ne vitet 2001- 2006 Sekretar i deges PD-se Mat,Ne vitet 2006 – 2009 Kryetar i deges PD-se Mat,Ne shkurt 2015 e ne vazhdim Sekretar i deges PD-se Mat.

Provoja ne Pushtetin Vendore:   Prill 1992- Korrik 1992 Anetare i Keshillit te Rrethit Mat, Tetori vitit 2003 – Shkurt te vitit 2007 Kryetar  i Keshillit Bashkiak Bashkia Burrel, Maj 2007 – Korrik 2011 Anetare i keshillit Bashkia Burrel dhe anetare i keshillit Qarkut Diber, dhjetor 2009- korrik 2011 Nen Kryetar i Keshillit Qarkut Diber.

Adresa: Sheshi “AHMET ZOGU” BURREL,
Web: www.bashkiamat.gov.al
Tel/fax: 00355 217 2 2421;
E-mail: kontakt@bashkiamat.gov.al

Ndalohet kjopjimi i materialeve nga kjo webfaqje pa nje autorizim zyrtar. Bashkia Mat