Drejtoria e Urbanistikes dhe Menaxhimit te Territorit

Njoftimi i plote
Ndalohet kjopjimi i materialeve nga kjo webfaqje pa nje autorizim zyrtar. Bashkia Mat