12
13
PUNE

LAJME

Këshilli i Bashkisë Mat

Këshilli i Bashkisë Mat i mbledhur në një mbledhje jashtë rradhe me datë 12.11.2019 ora 10:00, ka miratuar të gjitha pikat e rendit të ditës. 1. Miratimi i përcaktimit të numrit të anëtarëve të kryesisë së fshatrave, ndarja e këshilltarëve... Read more

INVESTIME

Ndalohet kjopjimi i materialeve nga kjo webfaqje pa nje autorizim zyrtar. Bashkia Mat