12
13
PUNE

LAJME

Bashkia Mat ka nisurpunën.

Bashkia Mat me anë të Ndërmarrjes së Shërbimeve Bashkiake dhe Agjencisë së Rrugëve, ka nisur punën prej disa ditësh për pastrimin e rrugëve dhe kanaleve anësore ku janë bllokuar nga bimët e egëra dhe inertet e ndryshme. Puna ka filluar nga... Read more

INVESTIME

Ndalohet kjopjimi i materialeve nga kjo webfaqje pa nje autorizim zyrtar. Bashkia Mat